Wadliwy towar

W chwili doręczenia paczki powinni Państwo sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem pod numerem 23-6732838. lub 606 122 444

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę przesyłki i kuriera.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli rzecz zakupiona w naszym sklepie ma wadę możesz jako klient złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, ewentualnie wymienimy Ci rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniemy.

Może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

W razie stwierdzenia wad Towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@activebody.pl

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Cię w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać imię i nazwisko, adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada towaru.

W razie uznania reklamacji za zasadną ponosimy koszty związane z przesyłką.

W przypadku odsyłaniu do nas towaru należy go odpowiednio opakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

NIE przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Adres do odsyłania towarów:

F.H.U. DSO s.c.
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 5 lok. 1
06-400 Ciechanów

Odstąpienie od umowy

Każdy klient sklepu ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania uzasadnienia pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został zniszczony. Aby zwrócić zakupiony towar należy odesłać go na poniżej podany adres wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy.

W sytuacji gdy otrzymamy od Ciebie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, który nam zwrócisz w ciągu 14 dni zwrócimy Ci przelewem na konto pieniądze, które nam zapłaciłeś, w tym koszty dostarczenia towaru do Ciebie.

Koszty odesłania do nas towarów ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w sytuacji gdy zakupione odżywki zostały otwarte bądź noszą inne ślady ingerencji w hermetyczność opakowania.

W przypadku odsyłaniu do nas towaru należy go odpowiednio opakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

NIE przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Adres do zwrotów:

F.H.U. DSO s.c.
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 5 lok. 1
06-400 Ciechanów